Nieuws

Actie ondernemen tegen voedselverspilling

Elk jaar wordt een derde van al de voor menselijke consumptie geproduceerde voeding verspild. Het is duidelijk dat we in actie moeten komen. Voedselverspilling heeft niet alleen negatieve milieueffecten, maar ook sociale en economische gevolgen. Wat kunnen we er aan doen?

voedselafval

Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties:

“verwijst voedselverspilling naar het weggooien van eetbare voeding door de detailhandel- en consumenten, meestal in ontwikkelde landen.”*


Dit kunnen alle eetbare producten of afvalproducten zijn die bedoeld zijn voor menselijke consumptie, maar weggegooid worden of waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is. Deze producten kunnen kan afkomstig zijn uit allerlei bronnen, zoals:

 • Heel goed eetbare bereide gerechten die niet opgegeten zijn.
 • Onverkochte voedingsproducten van lokale markten of andere verkooppunten, zoals levensmiddelen.
 • Afval van restaurants.
 • Snijrestend, zoals etensresten van het bereiden van gerechten in restaurants, cafetaria's of thuis; en bijproducten van het verwerken van voedsel en dranken.
 • bijproducten van de industriële voedsel- en drankverwerking.

Wat is de impact van voedselverspilling?

Voedselverspilling heeft aanzienlijke wereldwijde economische, sociale gevolgen en natuurlijk ook voor het milieu.

Als we naar de economische effecten kijken, wordt er geschat dat voedselverspilling de wereldeconomie jaarlijks $936 miljard kost en voor de EU is dit meer dan €143 miljard per jaar. Op sociaale niveau vindt voedselverspilling voornamelijk in ontwikkelde landen plaats waar het verlies minder opvalt. Wereldwijd gaat zo'n 25% van alle beschikbare calorieën verloren door voedselverspilling, met een enorme impact op de ontwikkelings- en lage inkomenslanden waar miljarden mensen moeite hebben om genoeg te eten te krijgen.

Er wordt geschat dat jaarlijks wereldwijd om en nabij een derde (1,6 miljard ton) van al de geproduceerde voedings wordt verloren of verspild.


Helaas zijn de schadelijkste effecten het meest voelbaar in het milieu. Volgens de Food Waste Index 2021 van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties staat voedselverspilling voor 8-10% van de totale broeikasgasemissies, een gevolg van de schadelijke effecten van stortplaatsen*. Zonder efficiënte afvalmethodes komt een groot percentage van voedselafval helaas op de stortplaats terecht, waar het gaat rotten. Een van de neveneffecten hiervan is de productie van methaan – een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is dan kooldioxide en 80 keer meer warmte opwekt in de atmosfeer.

afbeelding van stortplaats

Wat wordt er gedaan?

Dus met dergelijke enorme milieugevolgen op het spel, wat doet de wereld hieraan en, belangrijker nog, hoe reageren België en de Vlaamse overheid hierop?

Een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties is om tegen 2030 wereldwijd de voedselverspilling met de helft te verminderen en voedselverliezen in productie en aanvoer te verminderen. Het streven is om dit te bereiken door middel van samenwerking en wereldwijde partnerschappen tussen verschillende instellingen en op uiteenlopende terreinen.

De Europese Unie introduceert de Farm2Fork-strategie om het voedselproductie- en consumptieproces duurzamer te maken. Om dit te bereiken stelt de EU bindende doelstellingen voor om voedselverspilling binnen EU-landen te verminderen. Daarnaast worden voedselverspillingspreventieve richtlijnen geïntegreerd in bestaande EU-beleidsregels met als doel om de per capita voedselverspilling tegen 2030 met 50% te verminderen.

Een blik op België

België neemt maatregelen om voedselverspilling te bestrijden op federaal niveau en in de drie regio's. In het Brussels gewest willen ze in lijn met hun Good Food 2-strategie (2022-2030) het verspillen van voedsel in huishoudens en in kantines met 40% verminderen. Ze willen de voedselsystemen van Brussel reorganiseren, waarbij productie en consumptie worden gestructureerd op een manier die respectvol is voor mens en dier, de biodiversiteit regenereert en kwalitatief goede banen creëert.

Sinds 15 mei 2023 zijn huishouden in het Brussels gewest verplicht hun voedselafval te sorteren. Deze resten, fruit- en groenteschillen, eierschalen en zelf koffiedik, dienen gescheiden opgehaald te worden in een aparte oranje zak. Met deze zakken kan biogas worden geproduceerd dat vervolgens gebruikt kan worden om warmte en elektriciteit te creëren*. Er is ook een andere mogelijkheid beschikbaar in het Brussels gewest: buurtcompostering of individuele compostering. Buurtcompostering is geschikt voor mensen die niet genoeg ruimte hebben voor een aparte compostbak of met andere bewoners samen willen composteren. Thuis compostering kan in de tuin, keuken of zelfs op het balkon; je hebt alleen de juiste bak nodig.

Een studie uitgevoerd door het Vlaamse Departement voor Leefmilieu onthulde dat gezinnen in de Vlaamse regio gemiddeld 37kg voedsel per jaar, per persoon weggooien. Daarom heeft de overheid besloten om voedselverspilling tegen 2025 met 30% te verminderen door middel van het actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025, om hiaten in het beheren van verschillende soorten afval op te lossen.

Een circulair voedselsysteem bevordert men regeneratieve productie, hergebruik en delen, vermindert het gebruik van grondstoffen en -vervuiling en garandeert het herwinnen van grondstoffen voor toekomstig gebruik. Een aantal belangrijke maatregelen die als onderdeel van dit plan worden genomen zijn*:

 • Verbeterde etikettering van voedingsmiddelen: Voedseletiketten zullen worden verbeterd zodat consumenten gemakkelijker kunnen zien wanneer voedsel bijna over de datum is.
 • Meer steun aan voedselbanken en andere organisaties: Er zal meer steun worden gegeven aan voedselbanken en andere organisaties die voedsel uitdelen aan mensen in nood.
 • Bedrijven aanmoedigen om voedseloverschotten te doneren: Bedrijven zullen worden aangemoedigd om voedseloverschotten aan voedselbanken en andere organisaties te doneren.
 • Consumenten voorlichten over het belang van het verminderen van voedselverspilling: Consumenten zullen worden voorgelicht over het belang van het verminderen van voedselverspilling.
 • Verbeterde composteerinfrastructuur: De composteringsinfrastructuur zal worden verbeterd door meer composteringsfaciliteiten te bouwen en meer ondersteuning te bieden voor composteringsinitiatieven.
 • Vermindering van voedselverspilling in de horeca: Voedselverspilling in de horecasector zal worden verminderd door horecamedewerkers voor te lichten over voedselverspilling en door hen hulp middelen te geven om voedselverspilling te verminderen.

Volgens het datarapport 2022 van de ECN staat Vlaanderen bekend als een voorloper op het gebied van in recyclen en het composteren van voedselafval. Per capita heeft het een indrukwekkende 151 kilo bioafval gecomposteerd. Bovendien heeft Vlaanderen meerd, an 5.000 vrijwilligers opgeleid om thuis composteren te bevorderen, waardoor 41% van de huishoudens in het gewest nu composteren*.

Composteren is een belangrijke manier van recyclen die in heel Europa aangemoedigd wordt, ideaal voor zowel huishoudens als bedrijven.

In plaats van voedselafval te verspillen, kan er voedzame, gezonde grond worden gecreëerd die kan worden gebruikt voor landbouwdoeleinden, zoals kunstmest, of als veevoer. Composteren is een hernieuwbare manier van afvalverwerking en zou altijd voorrang moeten krijgen op andere methoden, zoals storten of verbranden.


Wat wij kunnen doen...

Hoewel de regio Vlaanderen zoveel succes heeft geboekt met composteren, kan er altijd meer gedaan worden om afval thuis en op het werk te verminderen. Het gebruiken van een afvalbak die geschikt is voor uw huishouden of bedrijf en die kan composteren, is een zeer nuttige en aanbevolen manier om het probleem aan te pakken.

Glasdon biedt oplossingen voor voedselafval op bijna elke schaal, voor iedere omgeving, intern en extern, ideaal voor het verzamelen van afval en het omzetten in compost. Onze speciaal ontworpen catering- en voedselafvalbakken zijn bedoeld voor gebruik in veel onderdelen van de voedselketen, van restaurants en supermarkten tot huishoudens en bedrijven.

nexus shuttle afvalbakken

Glasdon voedselafvalbakken

Opmerkelijke ontwerpkenmerken –

 • kleppen om geurtjes in te dammen en tegen te houden.
 • deksels met voetpedalen om hygiënisch weggooien te verbeteren.
 • grote openingen om afval te geleiden.
 • duidelijke stickers om ze gemakkelijk herkenbaar te maken.
 • duurzame materialen voor een lange levensduur.

Onze producten kunnen worden gebruikt in verschillende omgevingen, zowel voor residentiële als commerciële doeleinden. Zo is de Nexus® Stack geschikt voor bijvoorbeeld kantoren of huizen om voedselafval te scheiden van andere afvalstromen zoals voedselverpakkingen. Producten zoals de Nexus® Shuttle zijn ideaal voor voedselbereidingsgebieden, zoals keukens, terwijl de Nexus® Evolution kan worden uitgerust met een afvalscheiding om afvalstromen te scheiden in bijvoorbeeld cafetaria's, en de Nexus® City Containerbehuizing kan worden gebruikt als een grotere punten voor het verzamelen van voedselafval..

Zoals u ziet is onze uitgebreide selectie aan voedselafvalbakken perfect voor de taak; ze komen tegemoet aan de eisen die zijn gesteld door de EU en Nederlandse overheid, als een intern of extern systeem om voedselafval te verzamelen en te recyclen.


nexus shuttle en nexus city 240

Als u meer wilt weten over hoe Glasdon u kan helpen met uw afvalverwerkingsprogramma, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Sources

*https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/vermindering-voedselverspilling
*https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy/food-loss-and-waste-prevention_nl
*https://organicfoodwaste.brussels/
*https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC212625/
*https://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/ECN-rapport-2022.pdf

woensdag 21 juni 2023

 Misschien vind jij dit ook interessant..

Glasdon Jubilee™ Duo 220: Combineert het beste van twee werelden
De nieuwe Nexus® Evolution is een stap vooruit in afvalbeheer
Recycleren bij Unilever
Recycleren met Returpack
Eco Nexus® Duo Container voor selectieve afvalinzameling
Bekijk alles

 Gerelateerde vragen

Minder voedselverspilling op de werkplek in 4 eenvoudige stappen
Hoe kies ik een afvalbak?
Online winkelen bij Glasdon - Veelgestelde vragen
Hoe kiest u een hondenpoepafvalbak?
Hoe kies ik een buiten asbak?
Bekijk alles
The Green Web Foundation