Nieuws

Aftellen naar COP26: wat is het en hoe heeft het invloed op mij?

‘De wereld verenigen om de klimaatverandering aan te pakken.’*

De aarde geschilderd op twee handen met de lucht als achtergrond.


Tussen 31 oktober en 12 november komen de EU en 196 andere landen in Glasgow, Schotland, samen om de klimaatverandering aan te pakken. Nu het voorzitterschap voor de 26e conferentie over klimaatbesprekingen naar het VK gaat, willen ze klimaatacties te inspireren en te versnellen.*

Omdat de initiële datum van 2020 voor COP26 vanwege Covid-19 werd geannuleerd, zijn alle ogen op de opnieuw geplande conferentie gericht. Naarmate het dichterbij komt, onderzoeken we de veelgestelde vragen, ontdekken we wat COP26 is en hoe het ons allemaal beïnvloedt.

Om te beginnen, wat betekent het?


COP, dat staat voor Conference of the Parties, staat voor de verdragsovereenkomst van 1994 van de Verenigde Naties inzake de klimaatverandering (UNFCCC) tussen 197 partijen, waarbij alle partijen overeenkwamen om jaarlijks bijeen te komen om de klimaatverandering te bespreken en actie te ondernemen - de jaarlijkse conferentie over klimaatverandering van de VN. COP26 vertegenwoordigt de 26e editie van deze besprekingen en volgt de COP25 op, die in 2019 in Madrid werd gehouden. De besprekingen behoren tot 's werelds grootste internationale bijeenkomsten en het VK neemt, in samenwerking met Italië, het voorzitterschap van de besprekingen in 2021 op zich.*

Groen CO2-symbool op een witte achtergrond

Wat is klimaatverandering?


Klimaatverandering is de aanhoudende verandering in mondiale temperaturen en weersomstandigheden. Als gevolg van de uitstoot van koolstofdioxide en broeikasgassen, vindt klimaatverandering plaats wanneer de temperatuur op aarde stijgt en waardoor er verschuivingen in de weerpatronen optreden.

Wat gebeurt er tijdens COP?


De gesprekken tijdens COP worden in twee zones opgesplitst: de Blauwe zone en de Groene zone.

De Groene Zone is er voor het grote publiek en biedt onderdak aan verschillende evenementen, tentoonstellingen, activiteiten en demonstraties rond het onderwerp klimaatverandering.*

De Blauwe Zone is er voor nationale delegaties, organisaties of instanties die verband houden met de Verenigde Naties, waarnemers zonder winstoogmerk of personen die zijn geregistreerd voor het toewerken naar het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC).*

COP26 vertegenwoordigt het hoogtepunt van klimaatevenementen georganiseerd door het VK tijdens hun voorzitterschap, te beginnen met The Climate Ambition Summit op 12 december 2020.*

Wie zullen er aanwezig zijn?


Wereldleiders, onderhandelaars en regeringsafgevaardigden zullen de conferentie bijwonen, samen met vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven, de media en non-profitorganisaties.

Wat zijn de doelen?


Over het algemeen is het doel van COP26 het aanpakken van klimaatverandering. Dit doel valt echter uiteen in een aantal doelstellingen en fasen:

Aap in zijn natuurlijke habitat
  • Om in 2050 CO2-neutraliteit te bereiken

  • Maximale temperatuurstijging van 1,5 graad,

  • Mensen en natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering beschermen,

  • Het mobiliseren van de benodigde financiering om de doelen te bereiken,

  • Samenwerken aan oplossingen om de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Waarom is deze conferentie zo belangrijk?


Vergeleken met eerdere COP-conferenties heeft COP26 een grote urgentie. Niet alleen is klimaatverandering veranderd van een marginaal onderwerp naar een onderwerp van groot, mondiaal belang, maar de 26e editie van de conferentie zal van de herziening en de verfijning van de Overeenkomst van Parijs getuige zijn.

Wat is de Overeenkomst van Parijs?


De Overeenkomst van Parijs, die in 2015 op de COP21-top in Parijs werd overeengekomen, hield toezicht op 191 partijen, die om de klimaatverandering aan te pakken een juridisch bindende overeenkomst aangingen. De Overeenkomst van Parijs, vergelijkbaar met COP26, heeft tot doel de broeikasgassen wereldwijd te verminderen, de temperatuurstijging tot 1,5 graad te beperken en financiering te mobiliseren voor landen die door klimaatverandering worden getroffen.*

Als onderdeel van de overeenkomst stemden alle deelnemende landen in met nationaal bepaalde bijdragen (NDC's), die de toezegging van elk land om hun nationale klimaatplannen eerder uit te voeren, implementeerden.*

Drie stapels munten, die steeds groter worden, met planten, die uit de bovenkant groeien

Waarom maakt het iets uit? Wat voor invloed heeft het op mij?


Klimaatverandering raakt iedereen. Als de mondiale temperatuur meer dan 1,5 graad extra stijgt, voorspellen experts ernstige gevolgen, variërend van smeltende ijskappen tot blootstelling aan dodelijke hitte.

Door te voorkomen dat de wereldwijde temperatuurstijgingen de 1,5 graad overstijgen, hoewel er nog steeds negatieve effecten zullen zijn, zal de ernst hiervan minder kritisch zijn en een lager risico op ernstige weersomstandigheden, tekorten en het uitsterven van dieren inhouden.*

Wat komt er daarna?


Na de COP26-top zal de inzet om de klimaatverandering aan te pakken zich uitbreiden tot verdere ambitieuze plannen om de negatieve effecten van emissies te corrigeren en teniet te doen.

Met sprekers van de Universiteit van Oxford, People, Planet Africa en BBC Radio verenigen wetenschappers, activisten en beleidsmakers zich voor een online evenement na COP26 om de COP26-discussies, de toezeggingen van landen, de beleidsovereenkomsten, de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en andere onderwerpen te analyseren. Het belangrijkste doel van het panel van het gratis evenement Na COP26, wat komt er dan? is om de COP26-conferentie, de tekortkomingen, de successen en het plan voor de toekomst te beoordelen.

Aangezien de COP-conferenties jaarlijks zijn en het voorzitterschap jaarlijks van regio wisselt, zal Egypte in zijn huidige vorm het voorzitterschap van COP27 bekleden.*


Bronnen


COP26 Uitgelegd

De Overeenkomst van Parijs

Word ook Betrokken

Klimaatverandering

Na COP26, wat komt er dan?Referenties

*https://ukcop26.org/
*https://ukcop26.org/
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://www.metoffice.gov.uk/weather/climate-change/what-is-climate-change
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://ukcop26.org/cop26-goals/
*https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement
*https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/
*https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
*https://www.reuters.com/world/africa/egypt-selected-nominee-host-cop27-climate-talks-us-envoy-kerry-2021-10-02/

maandag 11 oktober 2021
The Green Web Foundation