Nieuws

Eco Nexus® Duo Container voor selectieve afvalinzameling

Twee-in-één recyclingafvalbak! De twee-in-één Eco Nexus Duo container is beschikbaar met een 70/30% of 50/50% afscheiding en is geschik tvoor PMD-afval en restafval.
Eco Nexus® Duo Container voor selectieve afvalinzameling
zondag 16 maart 2014
The Green Web Foundation