Nieuws

Welke groene trends staan er dit jaar in jouw duurzaamheidsplan?

Een hand die een plant vasthoudt

Nu COP26 en G20 het publieke bewustzijn rond de noodzaak van duurzaamheid hebben vergroot, lijdt het geen twijfel dat 2022 een belangrijk jaar voor groener consumentisme en kopersbesluitvorming zal worden.

Omdat bedrijven de druk voelen om hun groene geloofsbrieven te verbeteren, kijken we naar de verwachte duurzaamheidstrends van 2022 en de innovatieve programma's, die zijn geïmplementeerd om deze te bereiken.


Afbeelding Groen Transport voor subkop


Met transport, dat in België voor 22,3% van de totale uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk is, is er de laatste jaren een sterke drang naar duurzame alternatieven.*

Aangespoord door subsidies van lokale overheden en lagere belastingen op La taxe de mise en circulation (TMC) zullen bedrijven en werkplekken zich moeten aanpassen om voorop te blijven lopen, aangezien de vraag van consumenten naar groener vervoer toeneemt.*


 • Elektrische laadpunten

Openbare laadpunten worden een vast onderdeel van parkeergarages, uitwijkhavens en treinstations en met elektrische auto's, die 5% van het Belgische marktaandeel vertegenwoordigen, is dat dan ook geen verrassing.* Ik Rij Elektrisch schat dat er in België bijna 8.500 openbare elektrische laadpunten zijn.* Maar is dit wel genoeg?

Een elektrische auto aangesloten op een laadpoort

Nu het aantal volledig elektrische en hybride personenauto's zal toenemen, zoeken mensen naar bedrijven, werkplekken en gemeenten om die leegte te vullen.

Om de overstap naar elektrische auto's te vergemakkelijken, heeft Vlaanderen een belastingverminderingsregeling ingevoerd. Voor bedrijven biedt de regeling een belastingaftrek van 100% voor de aanschaf en de installatie van een elektrisch laadstation. Voor particulieren biedt het initiatief een belastingvermindering van 45%.*


 • Duurzame brandstofalternatieven

In 2022 zullen bedrijven, in navolging van een initiatief dat voornamelijk wordt geleid door de luchtvaartindustrie, zich blijven inzetten om op duurzame brandstofalternatieven over te stappen. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen nemen afstand van fossiele vliegtuigbrandstof en maken hun voornemen bekend om op duurzame luchtvaartbrandstof over te stappen.

Een vliegtuig dat door de lucht vliegt net voordat het landt

Omdat duurzame luchtvaartbrandstof over te stappen in plaats van fossiele brandstoffen uit duurzame grondstoffen wordt geproduceerd, kan dat de koolstofemissies aanzienlijk verminderen.


Afbeelding Afvalbeheer voor subkop


Verantwoordelijk voor 1,1% van de totale uitstoot van broeikasgassen in België in 2019, is afvalbeheer lange tijd een probleemgebied voor duurzaamheid geweest.*

Sinds er echter wijzigingen in het afvalbeheersysteem, met inbegrip van verbrandingsinspanningen en het ethos van hergebruik, recycling en compost zijn aangebracht, zijn de emissies van stortplaatsen sinds 1990 met 78% gedaald.*

Maar met de altijd aanwezige dreiging van klimaatverandering, is het creëren van een duurzaam afvalbeheersysteem nooit ver weg van de agenda voor het nieuwe jaar.

Dus, wat zijn de voorspelde afvalbeheertrends voor 2022?


 • Afvalvermindering

Het eerste deel van de slogan ‘verminderen, hergebruiken, recyclen’, is afvalvermindering de eerste stap naar het creëren van een duurzaam afvalbeheersysteem. In wat gewoonlijk een 'wegwerpcultuur' wordt genoemd, creëert het verminderen van ons afval een positief domino-effect, waaronder het verminderen van afval op de stortplaats, het verminderen van het verbruik van hulpbronnen en het verlagen van de uitstoot. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

 • Schakel over naar herbruikbare artikelen.

Het vervangen van plastic voor eenmalig gebruik, zoals plastic zakken, flessen en wegwerpbestek, door herbruikbare alternatieven zal helpen om de hoeveelheid afval in die in omloop is te verminderen.

 • Ga papierloos.
Papier is een populair product op kantoren, werkplekken en scholen. Schakel over op e-mailcorrespondentie en cloudgebaseerde applicaties en digitaliseer al het mogelijke om verspilling te verminderen.

 • Hergebruik.

Door energiebesparing mogelijk te maken, het verbruik van hulpbronnen te verminderen en de levenscyclus van producten te verlengen, biedt afvalsortering de mogelijkheid voor alle individuen om aan de strijd tegen klimaatverandering bij te dragen.

Naarmate de recyclinginfrastructuur verbetert, de verwerkingsprocessen uitbreiden om de mogelijkheden voor afvalsortering te vergroten, en de recyclingdoelstellingen van de overheid blijven groeien, zal de trend voor afvalsortering alleen maar aan populariteit winnen.

 • Composteer voedsel en natuurlijk afval.

Voedsel en natuurlijk afval, inclusief items zoals koffiedik en fruitschillen, veroorzaken CO2e-uitstoot wanneer het naar stortplaatsen wordt gestuurd. Daarentegen zal het composteren van voedsel en natuurlijk afval de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de uitstoot van methaan, die optreedt bij het storten van voedselafval, verminderen.

Met twee beschikbare methoden - compostering en anaërobe vergisting - produceert compostering een materiaal, dat als meststof of bodemverbeteraar kan dienen.

 • Afvalaudit.

Een afvalaudit stelt bedrijven, organisaties en werkplekken in staat om hun afvalproductie te begrijpen en te erkennen en levert, door het verstrekken van gegevens en aanbevelingen, de nodige richtlijnen om de afvalproductie te verminderen en de afvalsorteersnelheid te verbeteren.

Een vergrootglas tegen vier afvalbakken geplaatst


 • Recyclingprogramma's

Met zoveel aandacht voor het belang van recycling, zullen in 2022 tal van werkplekken en organisaties afvalsorteringsprogramma's implementeren en verbeteren om hun ambitieuze afvaldoelstellingen te bereiken.

Afvalbakken voor PBM

Na gebruik te hebben gemaakt van afvalaudits om advies te geven over het toevoegen van afvalstromen, bieden veel afvalsorteerprogramma's naast de meer gebruikelijke afvalbakken voor papier, blikjes en plastic nu ook niche-afvalinzamelingen, zoals afvalbakken voor PBM en bekerbakken.

Om nieuwe afvalsorteertechnologie en innovaties te ontdekken, bekijk Heroverweeg afvalscheiding: PBM, batterijen en slimme ideeën voor het succes van dit programma.

Door een systeem te bieden dat afvalsortering bevordert, methoden leert, de middelen levert en successen meet, benutten afvalsorteringsprogramma's de kracht om de recyclingpercentages aanzienlijk te verhogen.


 • Recycling van batterijen

Naast de uitstoot, die wordt geproduceerd wanneer ze naar stortplaatsen worden gestuurd, kunnen batterijen mogelijk C-Thru™ 5 batterij recyclerbak schade veroorzaken als ze in het algemene afval of in de verkeerde recyclingbakken worden geplaatst. Batterijen bevatten giftige en bijtende materialen en kunnen in industriële faciliteiten brand veroorzaken.

Om beide redenen is er in 2021 sprake van een opmars van sorteerprogramma's voor batterijafval, waarbij bedrijven afvalscheidingsbakken voor batterijen aan hun afvalsorteerstations toevoegen en personeel en bezoekers voorlichten over de schadelijke effecten van verkeerd gebruik en onjuiste verwijdering van batterijen.

Van kleine afvalbakken, zoals de C-Thru™ 5 batterij recyclerbak met een inhoud van 5 liter voor organisaties met minimaal batterijafval tot grotere afvalbakken, zoals de Doorzichtige Nexus® 30, voor werkplekken met een frequente en grote aanvoer van batterijafval, zijn er zijn er talloze opties om uit te kiezen om aan de beweging om een einde te maken aan batterijafval mee te doen.


 • Recycling van voedselafval
Hippo™ afvalbak voor de horeca

Elke Belg verspilt gemiddeld 345 kilogram per jaar.*

Maar nu composteringsmethoden direct beschikbaar zijn en anaërobe vergistingsfaciliteiten, die voedselafval in hernieuwbare energie omzetten, zal het scheiden en het verzamelen van voedselafval toenemen.

Uitgerust met deksels om ongewenste geurtjes te voorkomen, stellen voedselafvalbakken gebruikers in staat om afval te sorteren en ongewenst voedsel en natuurlijk afval te verzamelen. Modellen zoals de Hippo™ afvalbak voor de horeca, zijn voorzien van een voetpedaal voor gemakkelijke verwijdering.


Afbeelding Hernieuwbare energie voor subkop


Gedefinieerd als het verzamelen van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen en windmolenparken, blijft in België het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik toenemen.

Gegenereerd uit oneindige bronnen in plaats van fossiele brandstoffen, heeft het gebruik van hernieuwbare energie tal van voordelen:

 1. Het stoot minder broeikasgas uit,
 2. Het verbetert de luchtkwaliteit,
 3. Het aanbod is oneindig.

Dus, wat zijn de verwachtingen voor 2022 rond hernieuwbare energie?


 • Stap over naar een groene energieleverancier

Een milieuvriendelijk alternatief voor energie uit fossiele brandstoffen is overstappen naar een groene energieleverancier, die vaak kostenbesparingen, meer controle en gemoedsrust biedt.

Nu hernieuwbare energiebronnen de komende decennia de fossiele brandstoffen zullen inhalen, is het geen verrassing dat de vraag naar groene energieleveranciers toeneemt.


 • Installeer zonnepanelen

Het toevoegen van zonnepanelen aan werkplekken en bedrijfsgebouwen kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De 120 zonnepanelen, die in 2016 op onze kantoren in het VK zijn aangebracht, wekken ongeveer 25.000 kWh per jaar op, waardoor de hoeveelheid energie, die we van het National Grid importeren met 40% wordt verminderd.

Een houder voor zonnepanelen

In vijf jaar tijd heeft de overstap naar zonnepanelen genoeg elektriciteit opgewekt om de CO2-uitstoot met ongeveer 420 ton te verminderen.


Afbeelding Net-Zero voor subkop


Een veelgehoorde uitdrukking in 2021, netto-nul-ambities zullen niet snel verdwijnen. Bereikt door een combinatie van emissiebeperkende implementaties, waaronder afvalbeheer, koolstofcompensatie en hulpbronnenefficiëntie, betekent netto-nul de balans tussen de uitgestoten van koolstof en de koolstof die uit de atmosfeer is verwijderd.


Overzicht


Gevormd rond de wens om een gezondere planeet voor toekomstige generaties te creëren, benadrukken de verwachte duurzaamheidstrends van 2022 het streven naar koolstofneutraliteit.

Naarmate het bewustzijn van klimaatverandering en de verantwoordelijkheid voor het milieu blijven toenemen, zullen de trends ongetwijfeld een gemeenschappelijk kenmerk van bedrijfs- en organisatiemanifesten worden.Referenties

*https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector
*https://lumiworld.luminus.be/slimme-investeringen/elektrisch-rijden-welke-subsidies-en-voordelen-krijg-ik/
*https://autonieuws.be/nieuws/7077-hoeveel-elektrische-auto-s-rijden-er-rond-in-belgie
*https://ik-rij-elektrisch.be/hoeveel-laadpalen-zijn-er-in-belgie/
*https://www.laadpaalelektrischeauto.be/laadpaal-subsidies/
*https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector
*https://klimaat.be/in-belgie/klimaat-en-uitstoot/uitstoot-van-broeikasgassen/uitstoot-per-sector
*https://veldverkenners.be/nl/nieuws/5-tips-tegen-voedselverspilling

dinsdag 11 januari 2022

 Misschien vind jij dit ook interessant..

Glasdon Jubilee™ Duo 220: Combineert het beste van twee werelden

 Recent nieuws

De evolutie van afvalbeheer begint met Origin™
Nova™ Opslagkast: Verhoog uw verkoop met compacte briljantie
De toekomst van duurzame zitmeubelen
Actie ondernemen tegen voedselverspilling
Bekijk alles

 Gerelateerde vragen

Hoe kies ik een afvalscheidingsbak?
Bekijk alles
The Green Web Foundation